Публічна пропозиція укласти договір (оферта)

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ УКЛАСТИ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на надання видовищної, та/або супутніх послуг шляхом придбання квитка

Цей документ є відкритою пропозицією (Офертою) Комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради, що є юридичною особою за законодавством України, ідентифікаційний код –41063601 (Україна, 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 49), яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір на надання видовищної, та/або супутніх послуг, шляхом продажу квитка (надалі - Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

Відповідно до статті 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є публічним договором і, в разі прийняття (акцепту) викладених в ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає стороною за Договором та зобов'язується виконувати всі його умови.

Оферта вступає в силу з моменту появи квитків у касі Комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради та/або її розміщення в мережі Інтернет за посиланням: https://karabas.com/ є безстроковою та діє до моменту її відкликання

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються у договорі:

1.1. «Договір» - публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання видовищної, та/або супутніх послуг шляхом продажу квитка на викладених в ньому умовах. Розміщена у касі Комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 49 та/або у мережі Інтернет на сайті https://karabas.com/ (далі за текстом використовується як Договір так і Оферта в залежності від контексту).

1.2. «Акцепт» - повне підтвердження та безумовне прийняття Покупцем всіх умов цієї Оферти.

1.3. «Сайт» -https://karabas.com/ - інтернет-сайт, що є торговою площадкою, яка надає можливість Покупцям придбати Квиток на Захід.

1.4 «Точка продажу» - каса з продажу квитків у Комунальному закладі «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 49

1.5. «Квиток» - документ, який підтверджує укладення договору між Покупцем та Організатором і право Глядача (Покупця) на одноразове відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, в тому числі Електронний квиток. Квиток має упорядковану сукупність даних, в тому числі сформовану Системою, що включає значення реквізитів Квитка (вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру). Квиток не є товаром.

1.6. «Електронний квиток» - документ, сформований Системою в електронно-цифровій формі (сукупність параметрів і статусів в Системі), містить штрих-код, вартість, розмір Збору за послуги, назви Заходу, місця, дати і часу його проведення та іншу додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.7. «Штрих-код» – код сформований Системою який присвоюється Квитку або Сертифікату та ідентифікує його.

1.8. «Номінальна вартість квитка» - вартість Квитка всіх Покупців.

1.9. «Ціна Квитка» (замовлення) - сукупна сума Номінальної вартості Квитка та Супутніх послуг.

1.10. «Покупець» - фізична особа, яка досягла повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства та/або фізична особа-підприємець та/або юридична особа якій на умовах встановлених цією Офертою надаються послуги з бронювання, оформлення та реалізації Квитків на Заходи. Покупець купує та оплачує Видовищну та Супутню послугу..

1.11. «Глядач» (слухач) - особа, яка безпосередньо відвідує Захід по Квитку, пред'являючи його на контроль, і споживає Видовищну послугу.

1.12. «Захід» - культурно-видовищний захід, у тому числі але не виключно театральний спектакль, концерт, циркова вистава, фестиваль, шоу, лекція, вистава, спортивне змагання, тренінг та будь-яка інша сукупність дій, спрямованих на організацію надання Видовищної послуги в одному місці й часі, об'єднані єдиною метою й характером, відвідування якої можливо тільки після пред'явлення спеціального документа - Квитка та/або Електронного квитка.


1.13. «Заклад» - означає приміщення та/або інший призначений об'єкт для проведення Заходу :

1.14. «Видовищна послуга» - послуга культурного, просвітницького, спортивного характеру, яка надається Покупцеві Організатором у рамках Заходу, при безпосередній присутності Глядача на такому Заході.

1.15. «Супутні послуги» - послуги, які нерозривно пов'язані з процедурою продажу Квитка, що споживаються Покупцем безпосередньо під час такого продажу Квитка.

1.16. «Бронювання» - сформоване Замовлення яке знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.


1.25. «Правила перебування в Закладі/на Заході» - це норми й правила Закладу/Організатора, встановлені для Глядачів під час їх перебування в Закладі/на Заході.

1.28 «Організатор» - юридична особа, яка надає Видовищну послугу, шляхом організації Заходу, а саме : Комунальний заклад «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради, за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 49. Організатор має всі необхідні права на організацію та проведення Заходу.

2. ПЕРЕДУМОВИ

2.1. Даний Договір (Оферта) регламентує умови та порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Покупця та Організатора.

2.2. Продаж Квитків Покупцю (в тому числі Електронних квитків), проводиться виключно на умовах цієї Оферти та лише в разі її повного та беззастережного прийняття всіх умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий Акцепт, а також Акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про укладення між ними цього Договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків (в тому числі Електронних квитків), не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в разі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку та на умовах встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків на сайті юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, оплата Квитків в даному випадку проводиться тільки за допомогою перерахування грошових коштів на банківський рахунок на підставі рахунку, що виставляється на даному сайті.

2.5. Положення цієї Оферти можуть бути змінені без будь-якого попереднього повідомлення та/або погодження Покупців. Нова редакція Оферти вступає в силу з моменту її розміщення (опублікування) на Сайті (за необхідності в Точках продажу), якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти. Використання Покупцем послуг після внесення змін до тексту Оферти означає Акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Реєструючись на Сайті Покупець гарантує досягнення повнолітнього віку відповідно до законодавства країни свого громадянства.

2.7. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через Сайт так і в Точках продажу, та не залежать від форми оплати.

2.8. Організатор має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.9. На виконання Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” вся інформації на Сайті розміщена на Українській мові.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах визначених у цій публічній пропозиції (Оферті), а також істотних умовах, обумовлених та підтверджених сторонами в окремому Замовленні:

3.1.1. Між Організатором та Покупцем укладається договір на надання Видовищної послуги, за яким Організатор бере на себе зобов'язання надати Покупцеві право (доступ) на відвідування Глядачем Заходу, і споживання Видовищної послуги, на яку Покупець придбає Квиток та зобов'язується оплатити вартість такої Видовищної послуги (далі – Договір на надання Видовищної послуги).

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

4.1. Ця Оферта містить умови при згоді й дотриманні яких Покупець може придбати Видовищні й Супутні послуги шляхом купівлі Квитка, і дія якої поширюється на всі способи здійснення Покупцем Замовлення та форми його оплати. Істотні та додаткові умови укладених: Договору на надання Видовищної послуги.

4.2. В результаті придбання Квитка на Захід між Покупцем і Організатором укладається Договір на надання Видовищної послуги, визначеної у Квитку. Придбаний Квиток на Захід Організатора підтверджує зобов'язання Організатора перед Покупцем: забезпечити пропуск Глядача (тобто для пред'явника Квитка) у зазначені в Квитку строки проведення Заходу, та місці розташування Закладу, з метою споживання Глядачем Видовищної послуги.

4.3. Для споживання Видовищної послуги Покупцю / Глядачеві необхідно здійснити всі залежні від нього заходи, як-от:

4.3.1. замовити й оплатити Квиток (процедура описана в окремому розділі цієї оферти).

4.3.2. отримати Квиток в спосіб визначений 8 розділом Оферти.

4.3.3. вчасно прибути до Закладу, в якому проводиться Захід, пройти контроль (пред'явити Квиток до погашення), і, якщо у Квитку зазначено окреме посадкове місце – зайняти його. Якщо іншого не буде вказано в умовах Організатора, які будуть обумовлені при замовленні Квитка. Доступ Глядачів у Заклад, у якому буде проводитися Захід, відкривається за одну годину до запланованого початку Заходу, і триває до фактичного початку Заходу. Пройти контроль на Заході по непогашеному Квитку можна тільки один раз (Квиток може бути відсканований лише один раз - після цього він стає недійсним). У випадку якщо Глядач після проходження контролю, вийде за його межі, повторне проходження за погашеним Квитком, та пропуск Глядача на Захід буде неможливий, навіть при пред'явленні погашеного Квитка. Запланований початок Заходу обумовлюється при замовленні Квитка, і вказується у Квитку. У тому випадку якщо Глядач зі своєї вини або ініціативи не прибув вчасно в Заклад, та/або не пройшов контроль, та/або до початку чи закінчення Заходу покинув Заклад, Організатор, за умови що він провів Захід, вважається таким, який належним чином виконав умови Договору про надання Видовищної послуги (надав Покупцеві доступ до Заходу, та можливість споживання Видовищної послуги), і не несе відповідальності перед Глядачем та/або Покупцем за неотримання таким Глядачем та/або Покупцем Видовищної послуги (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

4.3.4. не залишати зі своєї ініціативи Заклад до завершення Заходу. В разі якщо Глядач зі своєї ініціативи покинув Захід до його завершення, і за умови, що Захід відповідає зазначеному у Квитку, Видовищна послуга вважається наданою/спожитою Покупцем/Глядачем у повному обсязі й належним чином (в даному випадку грошові кошти Покупцю за жодних обставин не повертаються).

4.3.5. не порушувати Правил перебування в Закладі/на Заході, встановлені Організатором та/або Закладом. Такі Правила перебування в Закладі/на Заході частково вказуються у Квитку й можуть бути доповнені/змінені Організатором та/або Закладом;

5. ПРОЦЕДУРА ЗАМОВЛЕННЯ КВИТКІВ (УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ)

5.1. Здійснюючи замовлення Покупець підтверджує те, що він ознайомлений з усіма умовами цієї Оферти, Правилами перебування в Закладі/на Заході, такі умови йому зрозумілі, і він зобов'язується їх належним чином та в повному обсязі дотримуватись й виконувати.

5.2. Замовлення Квитків здійснюється одним з таких можливих способів:

5.2.1. он-лайн, шляхом доступу до Системи: з веб-браузера, перейшовши на Сайт, і пройшовши процедуру Замовлення й оплати Квитка;

5.2.2. у Точці продажу шляхом проходження процедури Замовлення й оплати Квитка.

5.3. Процедура Замовлення Квитка Організатора (узгодження й підтвердження згоди кожної сторони з усіма істотними та додатковими умовами договорів, що укладаються) передбачає проходження сторонами таких обов'язкових етапів:

5.3.1. обрання Покупцем конкретного посадкового місця на обраний Захід, Квиток на який він бажає придбати, та який перебуває у вільному продажу (тобто який не зарезервований, не заброньований, і не проданий на момент здійснення Замовлення);

5.3.2. підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка шляхом підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою Замовлення (Ціною Квитка). Таке підтвердження Покупець робить усно (при замовленні за телефоном чи в Точці продажу), або натиснувши на відповідну кнопку, яка містить підтвердження згоди, при замовленні через Сайт. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраної Видовищної послуги Організатора. Здійснюючи таке підтвердження Покупець тим самим однозначно підтверджує, що він своєчасно та попередньо одержав необхідну, доступну, достовірну та не двозначну інформацію передбачену Законом України «Про захист прав споживачів» про Видовищну послугу, яка забезпечує можливість їх свідомого та компетентного вибору, і така інформація є для нього повністю зрозумілою, прийнятною і достатньою за формою та обсягом.

5.3.3. підтвердження Організатором можливості замовлення Видовищної, шляхом придбання Покупцем обраного в Замовленні Квитка. Таке підтвердження Організатор висловлює письмово через Сайт (якщо Замовлення здійснюється через Сайт), або усно (касира/оператора Call Center). Після підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Квитка, та підтвердження Організатором можливості придбання Покупцем такого Квитка, такий Квиток вважається Замовленим, та резервується за Покупцем. Такий резерв триває до оплати Покупцем замовленого ним Квитка.

5.3.4. оплата Ціни Квитка може проводитися в готівковій або безготівковій формі на вибір Покупця (із запропонованих на Сайті), який він робить при Замовленні. Оплата в готівковій формі може здійснюватися в Точках продажу. Оплата в безготівковій формі може здійснюватися шляхом оплати Ціни Квитка платіжним дорученням, або за допомогою спеціальних платіжних засобів банківських та небанківських платіжних систем, чи міжнародних платіжних систем. За збереження та захист даних таких платіжних засобів, а також за здійснення платежу несе банк, чи платіжна система за допомогою якої Покупець здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі платіжним дорученням вважається здійсненою в момент одержання коштів. При оплаті платіжним дорученням чи за допомогою платіжних систем з Покупця на користь банків чи операторів платіжних систем може стягуватись окрема плата за розрахунково-касове обслуговування, яка не включена в Ціну Квитка.

5.4. Здійснивши оплату Замовлення й одержавши Квиток, між Організатором та Покупцем укладається Договір на надання Видовищної послуги. Отримати таку Видовищну послугу може Глядач (тобто Покупець, або третя особа, у випадку укладення Покупцем договору на користь третьої особи), який пред'явить на вході в Заклад, у якому буде проходити Захід, дійсний Квиток на контроль.

6. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

6.1. Замовлення вважається здійсненим, а ця Оферта повністю й добровільно прийнята (Акцептована) Покупцем на умовах, які передбачені в Оферті та конкретному Замовленні, після здійснення всіх дій, передбачених в п.5.3. цієї Оферти, у момент повної оплати Покупцем ціни Замовлених Квитків .

6.2. Акцептуючи дану Оферту Покупець гарантує та підтверджує те, що він своєчасно (тобто до придбання Видовищної послуги) отримав необхідну, зрозумілу, доступну та достовірну інформацію про замовлені ним Видовищні послуги, в тому числі назву Заходу, імена (псевдоніми) артистів, про використання чи невикористання фонограм, Номінальну ціну Квитка, Ціну Квитка, порядок і умови його придбання, використання, повернення, комісію банків та винагороду платіжних систем за перерахування грошей, а також про осібу Організатора, і що така інформація була ним вірно сприйнята, та дозволила йому здійснити свідомий та компетентний вибір і здійснити Замовлення.

6.3. Також Акцептуючи дану Оферту Покупець погоджується з тим, що Організатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, які покладені на нього Законом України «Про захист прав споживачів», або які він візьме на себе перед Покупцем за Договором на надання Видовищної послуги, а так само й за будь-які інші порушення (включаючи завдання збитків чи шкоди), допущені при організації проведення Заходу, а також здійснює функції виконавця Видовищної послуги, щодо своєчасного надання Покупцям необхідної, зрозумілої, доступної та достовірної інформації про Видовищну послугу та особу Організатора, та прийняття претензій від Покупців стосовно Видовищних послуг Організатора, тобто всі претензії щодо неналежного їх інформування, або Видовищних послуг Покупці можуть направляти безпосередньо Організатору..

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи, розміри Збору за послуги та вартості Додаткових послуг в інших квиткових операторів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Квитків у точках продажу чи на сайті.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Організатор в рамках своїх повноважень, з використанням способів зазначених на Сайті.

7.1.3. Самостійно обирати спосіб оплати Квитка із запропонованихі. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.2. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

7.2.1. Вказувати винятково повну та достовірну інформацію про себе, вибраний спосіб оплати та інші дані, що вказуються при замовленні Квитка. У тому випадку якщо Замовлення Покупця не буде виконано/буде виконано не коректно, не точно, або неповно через помилкові, не точні або неповні відомості про Покупця, його реквізити допущені Покупцем при здійсненні замовлення, чи його оплаті –Організатор не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання взятих на себе зобов'язань за відповідним Замовленням.

7.2.2. Детально ознайомитися з усіма правилами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за цією Офертою.

7.2.3. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Організатора.

7.2.4. Покупець самостійно несе всю відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квиток.

7.2.5. Оплатити у повному обсязі вартість Квитків та Супутніх послуг.

7.2.6. Дотримуватись Правил перебування в Закладі/на Заході.

7.2.7. У випадках, зазначених в цій Оферті анулювати Замовлення, повернути придбаний Квиток Організатору, та вимагати у нього повернення Номінальної ціни Квитка на умовах та в порядку, передбаченому Розділом Х Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року та Закону України «Про театри і театральну справу».

7.2.8. Не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати повідомлення які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-яку шкоду Організатору та іншим Покупцям.

7.2.9. З метою запобігання можливості використання придбаного Квитка сторонньою особою, Покупець/Глядач зобов'язані прикладати всіх залежних від них зусиль, завдяки яким такий Квиток або нанесена на ньому інформація, не могли б потрапити третім особам, в тому числі не робити копії Квитка та в жодному разі не розголошувати Штрих-кодів Квитка.

7.3. ОРГАНІЗАТОР МАЄ ПРАВО:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами викладеними в цій Оферті.

7.3.2. В разі відмови Покупця прийняти умови даної Оферти, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка та наданні Супутніх послуг.

7.3.3. Вимагати від Покупця виконання зобов'язань покладених на Покупця/Глядача, згідно умов цієї Оферти.

7.3.4. Відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка та наданні Супутніх послуг якщо Покупець порушує умови здійсненого ним Замовлення.

7.3.5. Змінювати або припиняти дію цієї Оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї Оферти не поширюється на здійснені до таких змін Замовлення, які були прийняті до виконання.

7.3.6. Встановлювати та змінювати вартість Супутніх послуг в односторонньому порядку та в будь-який час.

7.3.7. Включати до вартість Замовлення та стягувати з Покупця вартість Збору за послуги та вартість Додаткових послуг.

7.3.8. За недотримання Покупцем будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в укладенні Договору на надання Видовищних послуг.

7.3.10. Додавати до Номінальної вартості квитка додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:
- за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Квитків через Телефон Організатора (телефон, онлайн чат, e-mail);;
- за бронювання Квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу, протягом певного часу при оформленні Замовлення;
- за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;
- за прийом та інкасацію грошових коштів;
- та інші Послуги.
Розмір вартості Додаткових послуг визначається Організатором самостійно та може бути змінено в будь-який час.

7.3.11. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3.12. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.

7.3.13. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор публікує на Сайті та/або надає в Точках продажу.
.

7.6. ОРГАНІЗАТОР ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

7.6.1. Надати Покупцеві або Глядачеві, в інтересах якого Покупець уклав Договір на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.) Видовищну послугу в місці й час зазначену в Квитку.

7.6.2. Надавати Покупцю необхідну інформацію про умови перебування в Закладі/на Заході.

7.6.3. Організатор зобов'язується забезпечити пропуск Глядача, який пред'явить на вході дійсний Квиток на Захід для одержання ним Видовищної послуги, за умови дотримання таким Глядачем Правил перебування в Закладі/на Заході. Дійсним вважається Квиток, який був придбаний Покупцем, за умови, що він не буде використаний (погашений) ким-небудь до проходження Глядачем контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж.

7.6.4. Повертати кошти Покупцям відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року, Закону України «Про театри і театральну справу» та Закону України «Про захист прав споживачів».

8. ОТРИМАННЯ КВИТКІВ ПОКУПЦЕМ

8.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється виключно після повної оплати Ціни Квитка, Супутніх послуг на вибір Покупця, одним із наступних способів:
- на електронну пошту Покупця Агентом надсилається лист, як додаток в листі знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним Штрих-кодом.
- Покупець може самостійно купити Квиток безпосередньо в Точці продажу.

9. ПРОЦЕДУРА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Замовлення, в частині укладення Договору на надання Видовищної послуги (п.3.1.1.), вважається не здійсненим, і не вимагає додаткових дій з боку Покупця й Організатора, по його анулюванню (припиненню, розірванню), якщо: Покупець не підтвердив Організатору свою згоду придбати обраний ним Квиток (п.5.3.2), або Організатор не підтвердив свою згоду продати Квиток Покупцеві (п.5.3.3);

9.2. Замовлення, вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов'язання сторін по укладеному між Організатором та Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:

9.2.1. Покупець не оплатив Ціну Квитка, якщо замовлення здійснювалося Покупцем через Сайт, або якщо Покупець не оплатив Ціну Квитка після підтвердження касирові в Точці продажу своєї згоди придбати обраний Квиток;

9.2.2. Глядач не прибув у Заклад у запланований час початку Заходу та/або порушив Правила перебування в Закладі/на Заході, у зв'язку з чим, не був допущений на Захід, або був виведений із Закладу силами співробітників Організатора або Закладу до завершення Заходу, та/або втратив Квиток, і, через це не зміг одержати Видовищну послугу повністю або частково. У цьому випадку сплачені Покупцем Ціна Квитка поверненню не підлягають.

9.3. Замовлення, в частині п.3.1.1. цієї Оферти (Договір на надання Видовищної послуги) вважається анульованим з ініціативи Організатора, а зобов'язання сторін по укладеному між Організатором і Покупцем Договору на надання Видовищної послуги припиненими, якщо:

9.3.1. Організатор скасував свій Захід (про, що він повідомив відкрито й публічно або повідомив про це Покупця);

9.3.2. Організатор не провів Захід у місці й час, зазначені у Квитку, в результаті чого Покупець, який вчасно прибув до Закладу, в якому мав би проходити Захід, та не зміг отримати замовлену ним Видовищну послугу з вини Організатора;

9.3.3. Після придбання Квитка, Організатор переніс дату проведення Заходу, або вніс інші критичні зміни в Захід, зазначений в Квитку, про що він повідомив відкрито й публічно та/або сповістив про це Покупцю, якщо Покупець не погодився з такими змінами, і бажає здати Квиток Організатору без його обміну на інший Квиток Організатора.

9.4. У випадках, визначених в п.9.3. цієї Оферти Покупець, який не отримав Видовищної послуги, має право вимагати у Організатора повернення йому Номінальної ціни Квитка відповідно до умов розділу 10. При цьому вартість Супутніх послуг (Збір за послуги, Додаткові послуги), поверненню не підлягають.

10. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

10.1. Відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року, Закону України «Про театри і театральну справу» та Закону України «Про захист прав споживачів» усі й будь-які претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв'язку із скасуванням, перенесенням або зміною Заходу, або якістю його проведення, можуть пред'являтися тільки Покупцем, і винятково Організатору як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг..

10.1.1. Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Збору за послуги та вартості Додаткових послуг Організатором за жодних обставин не проводиться..

10.2.1. Порядок повернення грошових коштів Покупцю: Покупець зобов'язується написати заяву про повернення йому Номінальної ціни Квитка що містить прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, назву Заходу, кількість Квитків (їх Штрих-код), Номінальну вартість Квитків та номер банківської картки (вказавши ПІП власника картки - на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис, а також копію документа, що підтверджує особу.

10.2.2. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 21 (Двадцяти одного) дня з моменту звернення Покупця.

10.3. Якщо інше не обумовлено в цій Оферті, Замовлення в частині п.3.1.2. цієї Оферти (Договір на надання Супутніх послуг) за жодних обставин не може бути анульоване в односторонньому порядку з ініціативи Покупця. Збір за послуги, Додаткові послуги не повертається Покупцеві адже сам факт сплати Збору за послуги або Додаткових послуг підтверджує те, що Покупець належним чином отримав (спожив) такі Супутні послуги до їх оплати.

10.4 Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений та розуміє підстави для його анулювання, розірвання укладених договорів, відмови від Видовищної послуги Організатора і такі умови задовольняють його та приймаються ним без будь-яких застережень. Покупець не має права повертати Ціну Квитка, сплачену ним за допомогою платіжних систем, шляхом визнання такої оплати недійсною, в тому числі через ненадання йому Видовищної послуги Організатором.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даної Оферти та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

11.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.3. Наявність та строк дії Форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України встановленого зразка.

11.4. Покупець погоджується з тим, що в разі якщо Організатор в зв'язку з настанням Форс-мажорних обставин переніс дату проведення Заходу то в даному випадку грошові кошти сплачені за Квиток Покупцю не повертаються, при цьому всі Квитки залишаються активними та дійсними на новий Захід.

11.5. В разі якщо Організатор провів Захід, на який Покупець придбав Квиток, однак Покупець/Глядач не зміг потрапити на Захід через дію непереборної сили, хворобу, страхи, запізнення, автомобільні затори, аварії, перекриття доріг/проходів та інші обмеження, які надали право Організатору не допускати Глядача в Заклад, або інші причини, які не залежать від Організатора, Договір на надання Видовищної послуги вважається виконаним належним чином, та Номінальна вартість Квитка Покупцю не повертається (не компенсується)

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

12.1. Організатор несе відповідальність перед Покупцем за ненадання чи неналежне надання Видовищної послуги в межах укладеного Договору про надання Видовищної послуги. Неналежним наданням Видовищної послуги є надання такої послуги всупереч умовам, визначеним в Замовленні, та відображеним у придбаному Квитку. При цьому, у будь-якому випадку відповідальність Організатора по наданню Видовищної послуги перед Покупцем обмежується Номінальною вартістю Квитка, придбаного для отримання такої Видовищної послуги.

12.2. За невідповідність якості Видовищної послуги,суб'єктивним очікуванням Покупця, які не обумовлені в цій Оферті, та не визначені в Квитку, Сторони відповідальності не несуть. Покупець розуміє та погоджується з тим, що його емоційні та естетичні враження від отриманої Видовищної послуги можуть не відповідати та не співпадати з його суб'єктивним очікуванням, які були сформовані на підставі інформації яку було поширено не Організатором, та не на його замовлення (неофіційні афіші, відгуки критиків, або інших глядачів), і тому, така невідповідність та неспівпадіння не вважається неналежним наданням Видовищної послуги.

12.3. Покупець погоджується з тим, що розголошення (втрата, тощо) Штрих-кодів (які нанесені на Квиток) може призвести до втрати можливості використати зазначений Квиток. Організатор не несе жодної відповідальності за відвідування Заходу особою яка першою повідомила Штрих-код та не є Покупцем та/або його представником.

12.4. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, отримані Покупцем в результаті помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання Супутніх послуг.

12.5. Організатор не несе жодної відповідальність за дії/бездіяльність банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори, що виникають при виконанні Договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, які пред'являються, в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів з дати виникнення причини спору. Пред'явлена претензія розглядається Організатором в термін не більше 10 (Десяти) банківських днів.

13.2. Всі, та будь-які спори, між Покупцем та Організатором які будуть випливати з Договору на надання Видовищної послуги мають розглядатись в суді за місцезнаходженням Організатора.

13.3. З усіх інших питань не передбачених в Оферті Сторони керуються законодавством України.

13.4. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає виконанню, не є підставою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за контактами: email :Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , телефон для довідок: (0532) 56-46-85.

Правила повернення грошових коштів

Згідно ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів» та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культуро-освітніх закладах споживачі мають право повернути попередньо придбані квитки у випадках коли Організатор : скасував, не провів захід у зазначений час та зазначеному місці або переніс дату.

У інших випадках кошти за квитки не повертаються.

Варто зазначити, що повертається лише номінальна вартість квитка, не враховуючи збори, доставку і т. д.

Алгоритм повернення коштів:

  1. Написати організатору заяву про повернення номінальних коштів (що містить прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, що звертається, назву заходу, кількість квитків (їх Штрих-код), номінальну вартість квитків та власні реквізити: номер банківської картки (вказавши ПІП власника картки, а також номер власного рахунку IBAN (на зазначену картку буде здійснений перерахунок грошових коштів), дату та підпис, а також копію документа, що підтверджує особу).

  2. Протягом 21 (двадцяти одного) дня чекати повернення коштів на вказану картку.

У разі виникнення питань або коментарів, будь ласка, зверніться до нас за контактами: email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , телефон для довідок : +38 (0532) 56-46-85.

Способи оплати

Способи оплати за квитки на концерти Полтавського академічного симфонічного оркестру:

1. Готівковий, за умови придбання квитка у касі Комунального закладу «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,49

2. Безготівковий, за умови придбання квитка в мережі Інтернет за посиланням: https://karabas.com/

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.